Synthetisch Gas, SNG, Bio-LNG

Synthetisch gas (SNG, “synthetisch aardgas”) wordt geproduceerd als LNG-vervanging uit fossiele brandstoffen of uit biomassa met behulp van vergassings– en methaniseringsprocessen.

Evenzo kan SNG ook worden opgewekt met een power-to-gas proces met behulp van andere energiebronnen.

Bio-LNG, ook wel LBG (liquefied biogas) of LBM (liquefied biomethaan) genoemd, wordt geproduceerd uit biomassa of afval of uit klimaatneutrale energiebronnen en kan dan worden beschouwd als een klimaatneutrale vervanger van LNG.

Synthetisch gas kan worden gebruikt als volledige vervanging of als toevoeging aan LNG.