Norwegian Encore volgende week uitdokken

De Meyer Werf verwacht dat de Norwegian Encore bouwhall ll op 17 augustus 2019 zal kunnen verlaten. Het 33,46 meter lange en 41.4 meter brede schip zal met en tonnenmaat van 169.145 GT 4004 passagiers kunnen herbergen.

Volgens de eerste voorspelling zal het schip zich op zaterdag 17 augustus in langzaam tempo de hall om 8 uur kunnen verlaten. Om 11 uur zal het schip dan in de haven van de Meyer werf kunnen aanmeren. Gelijk daarna zal de schoorsteen worden gemonteerd, die door de hoogte van het schip niet uit de hall zou passen.

De twee weken daarna zal het schip verder afgebouwd worden en alles worden getest, zoals de reddingsboten, bijvoorbeeld de reddingsboten ter of van het water te halen.

Om het mogelijk te maken dat de Encore aan de pier kan aanmeren zal eerst het bouwmodule van de Iona terug in de hall worden verscheept.

De tijden of zelfs de datum van het uitdokken is en grove schatting, afhankelijk van het weer.