Laid Up

De term opgelegde (Laid up )schepen betekent schepen die tijdelijk niet worden gebruikt wegens gebrek aan lading of die tijdelijk uit de commerciële activiteiten worden verwijderd. Schepen worden stilgelegd wanneer de vrachttarieven niet voldoende zijn om de exploitatiekosten te dekken. In tijden van economische crisis heeft het stilleggen vaak de voorkeur boven de verkoop van het schip.

Manila Bay mei 2020 met meer dan 20 cruiseschepen

Er zijn twee verschillende manieren om schepen op te leggen:

“Hot laying up” en
“Cold laying up”.
Tijdens het “Hot laying up” ligt een schip stil, maar kan op korte termijn weer in de vaart worden genomen. “Cold laying up” betekent dat het schip wegens gebrek aan werkgelegenheid uit de vaart wordt genomen en op een veilige plaats wordt afgemeerd of verankerd in afwachting van een nieuwe tewerkstelling. Meestal tussen in een baai waar het wat kouder is, weinig wind of tussen de bergen.

Als het schip langere tijd niet gaat varen is het noodzakelijk om het in een lay up te leggen omdat het schip voor een groot deel stroom verbruikt die niet nodig is. Zei het ventileren, zei alle gevoelig producten van boord te halen. Ook moet de bemanning van boord omdat de salarisen ook doorgaan.

Bijvoorbeeld Weymouth, Dorset, Engeland (mei 2020)

De afdeling Scheepvaartveiligheid kan op aanvraag van een reder een veiligbemanningscertificaat afgeven voor een schip in „hot lay up“ indien het schip naar een andere plaats moet worden verschoven. In dat geval kan de veiligheidsafdeling van het schip een kleiner aantal bemanningsleden aanvaarden dan nodig is voor de normale bedrijfsvoering. Dit certificaat is maximaal 48 uur geldig en alleen voor het verschuiven van het schip.

%d bloggers liken dit: