Vrijboord

Vrijboord is de verticale afstand van de midscheeps van het vrijboorddek (gemarkeerd op de romp door de bovenrand van de deklijn) tot de bovenrand van het vrijboordmarkering of de overeenkomstige laadmarkering of de werkelijke waterlijn.

Het vrijboord neemt af wanneer het schip wordt ondergedompeld door te laden ten gunste van de diepgang.

Het huidige vrijboord kan op elk moment van buitenaf worden gecontroleerd met behulp van de markeringen op de romp van het schip. Het gespecificeerde vrijboord, dat tenminste moet worden nageleefd, zorgt voor voldoende drijfvermogen om het schip in elke zeetoestand stabiel te houden.