MV Wismar weer opstarten

Op de Wismar werfvan MV-scheepswerven begint de productie maandag onder nieuwe hygiënevoorschriften. Na een gedwongen onderbreking van anderhalve maand door Corona, controleren ongeveer 50 werknemers onder strikte eisen op het gebied van gezondheidsbescherming efficiënte workflows onder reële omstandigheden, zoals de bedrijf vrijdag aankondigde. Vanwege de beperkte ruimte zal dit niet gebeuren op het “Global Dream” , maar in het sectiegebouw aan het zijplein in de haven. “Deze interne praktijktest moet ons informatie geven over hoe we de productie geleidelijk weer kunnen starten”, aldus algemeen directeur Peter Fetten.

Deze stap is een belangrijk teken voor het personeel en de leveranciers. De komende testweken moeten licht werpen op de toekomst. Medewerkers van leveranciers en partnerbedrijven zijn tijdens de voorbereidingsperiode niet in het productieproces geïntegreerd.

De grootste uitdaging voor productie onder volle belasting ligt in afstandscontrole en contactvermijding, aldus Fetten. Daarom zouden teams worden gevormd die afwisselen in ploegendiensten. De diensten zijn beperkt tot zes uur om zonder onderbreking en indien mogelijk zonder verandering te kunnen rondkomen.

Op de scheepswerven was sinds 21 maart geen werk verricht vanwege de verspreiding van het coronavirus. Ongeveer 3.000 werknemers werden getroffen. De scheepswerven kwamen door de Corona-crisis in de problemen en vragen nu 600 miljoen euro aan uit het speciale garantieprogramma van de staat en de federale regering.

One comment